KvC I (Nové Hutě)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční a hromadná

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční

Dochovanost urbanistického typu: 3 dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: obytná zástavba 1. poloviny 19. století formálně přejímající znaky staveb oblasti tzv. šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

podstatná část zástavby zanikla, původní podoba většiny existujících staveb narušena nevhodnými stavebními úpravami

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

historická zástavba z části narušena nevhodnými stavebními zásahy, novostavby průměrné architektonické úrovně, lokálně i velice nevhodného hmotového i architektonického pojetí

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady pro sídla hromadná silniční, stavebně nepropojovat západní část (hromadná silniční forma) a východní (fragment původní hromadné formy)

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejnižší stupeň přísnosti pro západní část a střední stupeň přísnosti pro východní část sídla


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři