KvC II (Nové Hutě)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící stavby

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochoval - zástavba zanikla

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: obytná zástavba 1. poloviny 19. století formálně přejímající znaky staveb oblasti tzv. šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

z cca dvaceti původních staveb se dochovaly pouze dvě, které si v zásadě uchovaly původní objem, řada původních detailů však byla setřena novodobými úpravami

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 – 3 velmi dobrá - průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 1 výjimečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

nestavět zde zásadně jakékoli objekty

Architektonické:

pro případné rekonstrukce viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu a střední stupeň přísnosti

Poznámka: Malý segment s výjimečně dochovanou strukturou plužiny a dvěma samostatně stojícími objekty.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři