KvC I (Prášily)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná ves

Stávající urbanistická struktura:

jádro sídla - hromadná struktura

západní a jižní okraje sídla – rozvolněná silniční

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům a zděná zástavba 19. a 20. století s typologickými znaky městské architektury

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 – 4 dobrá – částečná

Dvě třetiny původní zástavby zanikly, stavby řadící se do typu šumavského roubeného domu se dochovaly v ojedinělých exemplářích a jsou většinou poměrně citlivě rekonstruovány. Řada objektů je znehodnocena novodobými stavebními úpravami

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Existující historické objekty jsou v řadě případů znehodnoceny nevhodnými stavebními úpravami, na celkově průměrné architektonické hodnotě sídla se podílí největší měrou novodobá konvenční výstavba s historizujícími prvky.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

centrální část: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

okrajové celky s komunikační strukturou: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla silniční hromadná (nutno zachovat rozvolněnou strukturu)

Architektonické:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti šumavského roubeného domu – stupeň přísnosti 2 – výšková hladina 1 np.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři