KvC II (Prášily)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: samota

Stávající urbanistická struktura: novodobá ulicová

Dochovanost urbanistického typu: 5 nedochoval se

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 – 4 dobrá – částečná

V lokalitě se historicky nacházela pouze jedna usedlost, která se dochovala pouze z poloviny původního rozsahu. Existující stavba poměrně dosti čitelně dokládá původní podobu objektu.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

Celkový charakter lokality určuje novodobá zástavba dvojdomků, která byly v rámci uceleného souboru realizována v 2. pol. 20. století. Stavby mají příznivé půdorysné proporce, v celkovém architektonickém zpracování se však objevuje řada nevhodných detailů (střešní nástavby, tvar oken, brizolitová omítka).

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

Obecné zásady

Urbanistické:

existující celek plošně(jihozápadním a severovýchodním směrem) nerozšiřovat

nově navržené plochy západně od souboru - viz Urbanistický manuál: zásady pro sídla

silniční hromadná

Architektonické:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti šumavského roubeného domu – stupeň přísnosti 2 – výšková hladina 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři