KvC III (Prášily)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční a samota

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční a novodobý areál (archeopark)

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

Eggertova papírna – výrobní stavby s přídruženým obytným zázemím –

stavby nesoucí základní typologické znaky tradičního mstavitelství

(výdřeva obvodových stěn, apod.) – v r.1933 byla prakticky

zničena

usedlost – typ Šumavského roubeného domu

obytná zástavba 1. třetiny 20. stol – stavby inspirované tradičním stavitelstvím i

konvenční zděné objekty

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

Soubor staveb bývalé papírny zcela zanikl, z usedlosti situované u napojení komunikace na Skelnou a cesty podél Prášilského potoka se v poměrně velmi čitelné podobě dochovala pouze jedna stavba. Jediný objekt ze zděných staveb z počátku 20. století se nachází při komunikaci na Skelnou.

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 – 4 průměrná – nízká

Současný obraz celku určuje téměr výhradně soudobá zástavba. V zásadě jde o rodinné domy jednoduchého půdorysu a nekonfliktního architektonického řešení. Celkovou hodnotu lokality snižuje novostavba dvoupodlažního rekreačního objektu na místě bývalé Eggertovy papírny.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

západně od komunikace na Skelnou nestavět

enkláva mezi komunikacemi na levém břehu Prášilského potoka: viz Urbanistický manuál pro sídla silniční hromadná

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a stupeň přísnosti 2 – výšková hladina 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři