KvC I (Prostřední a Horní Hrádky)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlené osídlení

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná


Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

původní stavební fond z velké části zlikvidován, dochovaná historická zástavba stále nese velmi čitelné typologické znaky

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 1 výjimečná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné další objekty, v případě nerespektování tohoto doporučení

viz Urbanistický manuál - zásady týkající rozptýleného osídlení,

Architektonické:

rekonstrukce viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři