KvC III (Rejštejn)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: zemědělský areál

Dochovanost půdorysného typu: ---

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: bez zástavby

Míra zachovalosti historického architektonického typu: ---

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 velmi nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

s výjimkou případného rozšíření zemědělského areálu nestavět žádné objekty

Architektonické:

Usilovat o co možná nejmenší pohledovou dominanci stavby

  • vertikálně nenavyšovat, objem zachovat co nejjednodušší

  • pro zmenšení negativního účinku existující stavbu opatřit vnější výdřevou a střešní krytinou temnějších odstínů

 

V případě eventuelního rozšíření, platí podobné zásady. Při volbě konstrukčního a materiálového řešení možno využít obecných zásad formulovaných v Architektonickém manuálu pro funkčně výjimečné stavby.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři