KvC I (Sedlo)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: lesní lánová víska a rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: samoty / torzo lánové výsky

Dochovanost urbanistického typu: rozptýlené osídlení - 0 nedochovalo se – zaniklo

lánová víska - 4 částečně dochována

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 - 3 vysoká - průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se rozvolněných silničních vsí, zachovat rozvolněnost formy

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři