KvC I (Slučí Tah)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: jednořadá silniční víska, samostatně stojící stavba

Stávající urbanistická struktura: jednořadá silniční víska, samostatně stojící stavba

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

nejstarší zástavba – formálně vycházející z typu šumavského roubeného domu

mladší zástavba – konvenční dobová venkovská zástavba 1. 1/3 20. stol.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

velká část původní zástavby zanikla, dochované objekty až na výjimky narušeny nevhodnými stavebními úpravami

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál - zásady pro silniční jednořadé vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři