KvC I (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná ves, okrajově hromadná silniční (Staré Srní)

Stávající urbanistická struktura: hromadná a novodobá ulicová zástavba, okrajově hromadná silniční (Staré Srní)

Dochovanost urbanistického typu: 3 dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

Centrální část sídla: zástavba první třetiny 20. stol s městskými prvky

Severozápadní enkláva: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

Centrální část sídla: 3 dobrá

původní stavební fond narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Severozápadní enkláva: 2 velmi dobrá

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty mírně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál pro hromadné a silniční vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejnižší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři