KvC II (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlené osídlení, hromadná a novodobá ulicová

zástavba

Dochovanost urbanistického typu: 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty mírně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 průměrná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál, dle charakteru zástavby pro silniční a hromadné vsi a pro rozptýlené osídlení.

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům, v případě soustředěné vsi pro nejnižší stupeň přísnosti a pro rozptýlené osídlení pro střední stupeň přísnosti.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři