KvC III (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční ves

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: zástavba první třetiny 20. stol

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty mírně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 – 3 vysoká - průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál pro silniční vsi

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři