KvC IV (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční ves (St. Srní) a rozptýlené osídlení (Hrádky)

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční ves a rozptýlené osídlení

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů:

šumavský roubený dům

zástavba první třetiny 20. stol s městskými prvky

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 – 3 velmi dobrá – dobrá

původní stavební fond výrazné architektonické hodnoty mírně narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 – 3 vysoká - průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková a lánová

Dochovanost plužiny: 2 – 5 velmi dobrá - nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál dle charakteru zástavby pro silniční vsi a rozptýlené osídlení

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři