KvC V (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: hromadná silniční ves

Stávající urbanistická struktura: hromadná silniční ves

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

původní stavební fond narušený nevhodnými rekonstrukčními zásahy

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 3 průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: lánová

Dochovanost plužiny: 5 nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál dle charakteru zástavby pro silniční vsi.

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři