KvC VI,VII (Srní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: novodobá ulicová

Dochovanost urbanistického typu: -

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: území v minulosti nezastavěné

Míra zachovalosti historického architektonického typu: -

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál dle charakteru zástavby pro silniční vsi.

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a nejnižší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři