KvC I (Stožec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: sídlo s rozptýlenou strukturou zástavby

mladší forma silniční vsi

Stávající urbanistická struktura:

východozápadní osa: silniční forma zástavby

komunikace Nová Pec – nové Údolí: hromadná silniční rozvolněná

Dochovanost půdorysného typu: 2 velmi dobře dochovaný

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

okrajové části sídla: Šumavský roubený dům

centrální část sídla (podél komunikace Nová Pec – Nové Údolí): výrobní a správní objekty v úpravách z přelomu 19. a 20. století volně využívající tvarosloví regionálního lidového stavitelství.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 částečná

Stavební fond velmi málo zachovalý, z velké části zlikvidován, dochované stavby narušeny nevhodnými stavebními úpravami.

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

Až na výjimky je architektonická hodnota dochovaných historických budov setřena velmi nevhodnými stavebními úpravami, novodobá zástavba reprezentuje konvenční stavitelský přístup, celkový obraz sídla je narušen řadou architektonicky zcela nepatřičných objektů.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 1 -3 výjimečná a dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál

východozápadní osa: zásady pro sídla silniční

komunikace Nová Pec – nové Údolí: zásady pro sídla hromadná silniční

 

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro sídla oblasti šumavského roubeného domu – nejnižší stupeň přísnosti 3

výšková hladina zástavby:

centrální část sídla (podél komunikace Nová Pec – Nové Údolí): 1 np – 2 np

východozápadní komunikační osa, okrajové části sídla: 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři