KvC III (Stožec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: býv. vojenský areál

Dochovanost půdorysného typu: -

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: -

Míra zachovalosti historického architektonického typu: -

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické: nestavět žádné další objekty

Architektonické: případná konverze existujícího areálu se snahou minimalizovat pohledovou dominanci staveb.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři