KvC IV (Stožec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozptýlená struktura zástavby

Stávající urbanistická struktura: součást (okraj) hromadné silniční formy, izolovaně stojící stavby

Dochovanost půdorysného typu: 0 – nedochoval se – enkláva zanikla bez následné obnovy

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 4 téměř setřený novodobými stavebními úpravami

Kromě dvou objektů veškerá původní zástavba zanikla. Jedna ze staveb (dnešní penzion U Mauritzů) si v zásadě udržuje charakteristické objemové řešení, novodobé stavební úpravy historickou výpověď stavby znehodnocují. Podoba stavby druhé (na pozemkové mapě objekt uváděn jako Kindermann) je rekonstrukčními zásahy zcela proměněna

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 - 4 průměrná - nízká

Dochované objekty jsou znehodnoceny stavebními úpravami, novostavba je příkladem zcela nevhodné práce jako s objemem, tak s architektonickým detailem (srubová konstrukce)

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady týkající se silničních vsí

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu – nejnižší stupeň přísnosti

výšková hladina zástavby: 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři