KvC V (Stožec)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ:

bývalá lesovna: okraj hromadné silniční struktury

bývalá hájovna: samota

Stávající urbanistická struktura:

bývalá lesovna: okraj hromadné silniční struktury

bývalá hájovna: samota

Dochovanost půdorysného typu: 1 – výjimečně dochovaný

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

bývalá lesovna: romantizující dvoupodlažní stavba z konce 19. stol

bývalá hájovna: stavba z 2. poloviny 19. stol přejímající tradiční tvarosloví oblasti Šumavského roubeného domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

stavby jsou objemově poměrně dobře dochovány, novodobé stavební úpravy však jejich historickou výpověď částečně stírají

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

I přes dílčí stavební zásahy do původní podoby objektů lze hodnotit architektonickou hodnotu staveb poměrně pozitivně

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 4 částečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

bývalá lesovna: nestavět žádné další objekty, v případě nerespektování tohoto doporučení viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční

bývalá hájovna: nestavět žádné další objekty

Architektonické:

bývalá lesovna: event. viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu – nejnižší stupeň přísnosti

výšková hladina zástavby: 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři