KvC IV (Strážný a Kořenný)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozvolněná silniční, na části plužiny rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: rozvolněná silniční – výraznější prostorové odstupy domů

Dochovanost půdorysného typu: 3 dobrá

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: stavby řadící se typologicky k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

silniční forma: 3 dobrá

rozptýlená zástavba: 4 částečná

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silniční rozvolněná – zachovat rozvolněnou strukturu zástavby (nezahušťovat formu)

Architektonické:

viz Architektonický manuál: viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, nejvyšší stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři