KvC I (Svojše)

Urbanistická charakteristika

Historická půdorysná forma:

základní forma - hromadná

druhotná, mladší forma (JV od sídla) – hromadná silniční rozvolněná víska

Stávající urbanistická struktura:

základní forma – hromadná

JV od sídla – hromadná silniční rozvolněná víska

Dochovanost historické půdorysné formy: 1 výjimečná

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

stavby typologicky náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 1 výjimečná

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

jihozápadní drobná enkláva – viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná silnič – zachovat rozvolněnou strukturu zástavby

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 1; zcela nepřípustné jsou štítové pavlače či předsazené balkóny.

výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři