KvC II (Svojše)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: bez zástavby

Stávající urbanistická struktura: samostatně stojící hospodářská budova

Dochovanost půdorysného typu: ---

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby: ---

Míra zachovalosti historického architektonického typu: ---

Celková architektonická hodnota zástavby: 4 velmi nízká

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 3 dobrá

 

Obecné zásady

Urbanistické:

kromě případného rozšíření zemědělského areálu severním směrem nestavět žádné objekty

Architektonické:

vzhledem ke specifickým podmínkám provozu nutno individuálně konzultovat


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři