KvC I,II (Údolní)

Urbanistická charakteristika

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Stávající urbanistická struktura: rozptýlené osídlení

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonické typy domů: šumavský roubený dům

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby v KvC: 2 – 3 vysoká – průměrná

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Dochovanost plužiny: 1 výjimečná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

Nejlépe

viz Urbanistický manuál - zásady týkající se sídel s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál pro šumavský roubený dům a střední stupeň přísnosti


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři