KvC I (Záhvozdí)

Urbanistická charakteristika

Historická půdorysný typ:

základní forma: návesní (obdélný tvar návesního prostoru)

druhotná sídelní forma (severní sídla): zástavba s hromadnou strukturou přecházející na okrajích do rozptýlené formy

Stávající urbanistická struktura:

sídelní jádro: soubor staveb bez čitelné formy - torzo návesní části zástavby, dva přidružené novodobé objekty

sever sídla: samostatně stojící stavba

Dochovanost půdorysného typu:

návesní forma: 4 částečná

přechodová forma hromadné a rozptýlené zástavby (sever sídla): 0 zanikla

 

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

návesní prostor sídla:

dům Českokrumlovska a Horního Povltaví. Nejčastěji čtyřstranný (případně trojstranný) dvorec, opatřený jednotnou valbovou střechou podélně orientovanou do návesního prostoru. V případě kolmého ukončení ramene v prostoru návsi byla střecha valbová či polovalbová.

okrajové části sídla:

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

stavby oblasti Českokrumlovska a Horního Povltaví - 3 dobrá

stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu - 3 dobrá

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 5 nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

oblast bývalého jádra: viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla návesní – obnova struktury na původních půdorysech staveb, případně s drobnými odchylkami oproti historickému stavu – vždy však tak, aby byla opět čitelná charakteristická urbanistická forma

lokalita v prostoru zaniklé hromadná formy (sever sídla):

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla hromadná

pozn. vzhledem k specifickým nárokům na stavby ve formovaném prostoru, je pro případnou obnovu jádrové části sídla nezbytné zpracování regulačního plánu

Architektonické:

oblast bývalého jádra:

viz Architektonický manuál - stavby oblasti domu Českokrumlovska a Horního Povltaví - základní objemové řešení staveb by mělo vycházet z podoby zaniklých objektů

- výšková hladina – 2 np

okrajové části sídla: v lokalitách mimo historickou návesní strukturu zásadně nenavrhovat charakteristické mohutné stavby dvorcového typu (půdorys C, U) – pro případnou zástavbu viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, stupeň přísnosti 2 – zásadně nenavrhovat štítovou pavlač, u staveb je vhodné zachovat celoomítanou fasádu včetně štítu

- výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři