KvC II (Záhvozdí)

Urbanistická charakteristika

Historický půdorysný typ: rozptýlená zástavba

Stávající urbanistická struktura: fragment rozptýlené struktury zástavby

Dochovanost půdorysného typu: 4 částečná

Architektonická charakteristika

Převažující architektonický typ historické zástavby:

    • stará a nová myslivna – stavby částečně přejímající tvaroslovné prvky staveb horské části Šumavy, mladší objekt z poč. 20. století s romantizujícími architektonickými prvky

    • stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

    • stará a nová myslivna: 2 velmi dobrá

    • stavby formálně náležející k tzv. šumavskému roubenému domu: 0 zaniklé

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 vysoká

 

Plužina

Typ plužiny: traťová

Dochovanost plužiny: 2 – 5 velmi dobrá a nedochovaná

 

Obecné zásady

Urbanistické:

viz Urbanistický manuál – zásady pro sídla s rozptýlenou zástavbou

Architektonické:

viz Architektonický manuál – zásady pro stavby oblasti šumavského roubeného domu, střední stupeň přísnosti – zásadně nenavrhovat štítovou pavlač

- výšková hladina – 1 np


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři