Borová Lada

BOROVÁ LADA - Plužina

Typ plužiny: úseková a dělená úseková

Plužina byla členěna na různě velké, převážně nepravidelné úseky, v případě převažujících travních porostů byly úseky poměrně velké. Severovýchodně od Borových Lad měla charakter širokých pásů, protože však bezprostředně nenavazovaly na zástavbu, nemůžeme hovořit o lánové plužině.

Plužina Černých Lad a Zelené Hory měla charakter poměrně velkých úseků, které byly vzhledem k malému počtu domů děleny na poměrně široké pásy, které v sousedství obce přímo navazovaly na domy a blížily se tak lánové plužině. Jednalo se tedy o jakousi kombinovanou formu uspořádání pozemků. Východní část plužiny pak měla typické úsekové uspořádání.

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá a 5 nedochovaná

Historická struktura plužiny v okolí Borových Lad byla scelováním prakticky zcela setřena. Velmi dobře se naopak zachovala struktura plužin zaniklých vsí Černá Lada a Zelená Hora.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo bylo vždy přirozeným jádrem plužiny. V 2. pol. 20. století se Borová Lada rozrostla záp. směrem až k hranici lesa. Ze tří stran je však stále obklopena svou plužinou. Území zaniklých vsí Černá Lada a Zelená Hora je dnes okrajovou částí odlesněného prostoru.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři