Borová Lada

BOROVÁ LADA - Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem ke své poloze v údolí se Borová Lada neuplatňují v dálkových pohledech. V rámci enklávy se jednotlivé segmenty částečně pohledově uplatňují.

Oblast krajinného rázu

12. Borovoladské údolí Vltavy

Sídlo leží v samém středu oblasti na její hlavní ose toku Teplé Vltavy a je obklopeno hned třemi krajinnými póly – atypické vrcholy Homole a Vyhlídky a obnovená kaple sv. Anny.

Místa krajinného rázu

Naprostá většina zástavby sídla leží pouze v jednom KvC - I (v KvC II se vyskytuje pouze areál rekreačního střediska). KvC I výrazně ohraničují kužele Homole a Vyhlídky, méně pak táhlé odlesněné temeno na SV. Naopak ohraničení je značně otevřené na S i J (v ose Vydřího potoka, resp. Teplé Vltavy), o něco méně podél Vltavského Potoka do KvC II. V matrici obou celků převažuje m. smíšená zemědělsko-lesní (Sz), která je v  KvC I značně prostoupena m. venkovské rozvolněné zástavby (Nr). Jejich vnitřní krajinářská hodnota je v obou případech střední, tzn. 3.

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem ke své poloze v údolí se Borová Lada neuplatňují v dálkových pohledech. V rámci enklávy se jednotlivé segmenty částečně pohledově uplatňují.

Oblast krajinného rázu

12. Borovoladské údolí Vltavy

Sídlo leží v samém středu oblasti na její hlavní ose toku Teplé Vltavy a je obklopeno hned třemi krajinnými póly – atypické vrcholy Homole a Vyhlídky a obnovená kaple sv. Anny.

Místa krajinného rázu

Naprostá většina zástavby sídla leží pouze v jednom KvC - I (v KvC II se vyskytuje pouze areál rekreačního střediska). KvC I výrazně ohraničují kužele Homole a Vyhlídky, méně pak táhlé odlesněné temeno na SV. Naopak ohraničení je značně otevřené na S i J (v ose Vydřího potoka, resp. Teplé Vltavy), o něco méně podél Vltavského Potoka do KvC II. V matrici obou celků převažuje m. smíšená zemědělsko-lesní (Sz), která je v  KvC I značně prostoupena m. venkovské rozvolněné zástavby (Nr). Jejich vnitřní krajinářská hodnota je v obou případech střední, tzn. 3.

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem ke své poloze v údolí se Borová Lada neuplatňují v dálkových pohledech. V rámci enklávy se jednotlivé segmenty částečně pohledově uplatňují.

Oblast krajinného rázu

12. Borovoladské údolí Vltavy

Sídlo leží v samém středu oblasti na její hlavní ose toku Teplé Vltavy a je obklopeno hned třemi krajinnými póly – atypické vrcholy Homole a Vyhlídky a obnovená kaple sv. Anny.

Místa krajinného rázu

Naprostá většina zástavby sídla leží pouze v jednom KvC - I (v KvC II se vyskytuje pouze areál rekreačního střediska). KvC I výrazně ohraničují kužele Homole a Vyhlídky, méně pak táhlé odlesněné temeno na SV. Naopak ohraničení je značně otevřené na S i J (v ose Vydřího potoka, resp. Teplé Vltavy), o něco méně podél Vltavského Potoka do KvC II. V matrici obou celků převažuje m. smíšená zemědělsko-lesní (Sz), která je v  KvC I značně prostoupena m. venkovské rozvolněné zástavby (Nr). Jejich vnitřní krajinářská hodnota je v obou případech střední, tzn. 3.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři