Borová Lada

SVINNÁ LADA - Plužina

Typ plužiny: úseková, dělená úseková a lánová

Pozemky jsou členěny do různě velkých úseků. Poměrně četné bylo také uspořádání do poměrně širokých pásů, které byly později vnitřně děleny.

Zaniklý Seeheid měl v návaznosti na domy zřetelné lánové pruhy. Druhá polovina plužiny však měla strukturu úseků a dělených úseků. Jednalo se tedy o jakousi kombinovanou formu uspořádání pozemků.

Dochovanost plužiny: 4 částečná a 5 nedochovaná

Plužina Svinných Lad zcela ztratila při scelování pozemků svůj historický charakter. V okolí zaniklého Seeheidu se částečně zachovala základní kostra členění pozemků.

Vazba plužiny na sídlo:

Svinná Lada jsou jádrem plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje.

Díky zalesnění části plužiny a zarůstání údolní nivy je plužina zaniklého Seeheidu téměř izolovanou enklávou (byť pohledově spojitou s protilehlou plužinou Nového Světa) bez přímé vazby na existující sídlo.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři