Borová Lada

SVINNÁ LADA - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: jednořadá silniční víska (jediná v mapových výřezech), lánová soustředěná víska, samoty a rozptýlená zástavba

Domy byly seřazeny po jedné straně komunikace, kromě jednoho pootočeného objektu, byly všechny domy orientovány podélnou stranou ke komunikaci a byly k ní těsně přimknuty. Jedna samostatně stojící stavba byly situována volně v prostoru za osadou.

Seeheid – malá komunikační víska s domy seřazenými u cesty se zřetelnou návazností jednotlivých pozemkových pruhů.

Na severozápadním okraji enklávy byla ve stráni rozptýlena řada usedlostí. Ty jednotlivě stály i jinde.

Stávající urbanistický typ: jednořadá silniční víska a samota

Domy jsou seřazeny po jedné straně komunikace (až na jeden pootočený objekt) a všechny domy jsou orientovány okapem ke komunikaci a stojí těsně u ní (toto pravidlo bohužel narušuje právě probíhající výstavba nového domu). Jeden objekt stojí volně v prostoru na severovýchodním okraji obce.

Při cestě mezi Svinnými Lady a zaniklým Seeheidem se zachovala jedna samota.

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná a 0 nedochovala - zanikla

Víska Svinná Lada se dochovala v prakticky identické formě. Patří tedy k nejlépe dochovaným sídlům.

Seeheid i rozptýlené osídlení a většina samot zcela zanikly.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři