Borová Lada

SVINNÁ LADA

Název Svinná Lada (Seehaid) náležel dvěma prostorově odděleným enklávám. Zde pod názvem Svinná Lada rozumíme vísku ležící jižněji, severní, již zaniknuvší, pak nazýváme Seehaid. Svinná Lada patří mezi nejmladších šumavské vsi.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vzhledem ke své poloze na okraji údolní nivy se Svinná Lada neuplatňují v dálkových pohledech. V pohledech v rámci enklávy se uplatňují pouze omezeně.

Oblast krajinného rázu

12. Borovoladské údolí Vltavy

Sídlo leží v samém středu oblasti severně od její hlavní osy - toku Teplé Vltavy pod jedním z jejích pólů – výrazným vrcholem Vyhlídky.

Místa krajinného rázu

Zástavba sídla leží pouze v jednom KvC - III (číslováno společně s Borovými Lady). Několik objektů nazývaných České Chalupy stojí u silnice Borová Lada – Nový Svět. Ohraničení KvC je výrazněji uzavřené pouze na JZ a SZ (kužel Vyhlídky, resp. Kamenáče), méně pak táhlým odlesněným temenem na JV. Naopak ohraničení je značně otevřené na J a především na S v ose Vydřího potoka, daleko méně pak na Z údolím Teplé Vltavy. V KvC převažuje vzácná přírodní matrice smíšená slatí (Ss), kterou doplňuje m. smíšená zemědělsko-lesní (Sz) se zvýšenou vnitřní krajinářskou hodnotou 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři