Nová Pec

JELENÍ - Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • V maximální míře zachovat stávající stav sídla i enklávy.

  • Vísku již dále prostorově nerozvíjet

  • Zachovat stávající rozsah plužiny, redukci jejího rozsahu nepřipustit zejména na jižních až západních svazích.

  • Důrazně zde chránit historické formy ohraničení jednotlivých úseků. Nedopustit masivní rozvoj rozptýlené zeleně mimo tato ohraničení.

 

Celkové hodnocení

Jelení náleží mezi nejmalebnější sídelní enklávy v Národním parku Šumava. I přes podstatnou redukci rozsahu osídlení si víska zachovala řadu hodnot, je navíc obklopena jednou z nejlépe dochovaných plužin.

Jedná se o typické území, ve kterých by měl být vyloučen jakýkoliv další stavební rozvoj.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

  • Nejlepším řešením by bylo vyloučit v celé enklávě jakýkoliv další stavební rozvoj

  • V krajním případě je možné na vymezené stavební ploše postavit  ve vazbě na komunikaci nejvýše jeden objekt, v prostorové distanci od okolní zástavby. Další výstavbě v enklávě by však mělo být důsledně zamezeno.

  • V souladu s územním plánem zachovat zemědělský charakter enklávy.

 


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři