Prášily

SLUČÍ TAH - Základní údaje

Základní údaje

Malá sídelní enkláva leží v plochém reliéfu 865 – 885 m n. m. na trase silnice Hartmanice – Železná Ruda.

Prostorové souvislosti

Lesem obklopená nevelká luční enkláva leží v plochém reliéfu mělkého údolí Slatinného potoka. Různě velké, průběžné luční enklávy obklopené lesem jsou typickým znakem krajiny v prostoru Hartmanice – Nová Hůrka. Z plochého reliéfu na jihu vystupuje Hůrecký vrch.

Typologie české krajiny

Celá sídelní enkláva leží v krajinném typu:

6M8 – novověká lesozemědělská krajina vysoko položených plošin

Historie

Drobná dřevařská osada postupně vyrostla kolem hostince Rohrbacher (či Schnepfenstrich). První domy zde byly postaveny pravděpodobně až v 2. polovině 18. století. Do roku 1910 v sídle stávaly pouze tři objekty (hostinec a domy č.p. 74 a 75), v první třetině 20. století jejich počet vzrostl na devět. Část staveb zanikla, některé objekty byly využívány správou vojenského prostoru.

Vývoj osídlení

Počet obyvatel kulminoval ve 30. letech 20. století přibližně na stech usedlých - tento stav se udržel až do konce II. sv. války. Existence vojenského prostoru, jemuž sloužila osada jako zázemí, pomohla paradoxně uchovat alespoň část původního stavebního fondu. Po historickém převratu na konci 20. století se sídlo vylidnilo, ale v posledních letech enkláva opět ožívá.

 

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Enkláva ležící v plochém reliéfu je pohledově spojitá, neuplatňuje se však v dálkových pohledech.

Oblast krajinného rázu

21. Horní Křemelná

Sídlo leží v centru severozápadní části oblasti.

Místa krajinného rázu

Drobné sídlo leží pouze v jednom KvC, v němž zcela převládá kombinace přírodní matrice smíšené slatí (Ss) a m. lesní (Ls) se zvýšenou vnitřní krajinářskou hodnotou 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři