Srní

Interaktivní mapa

DOLNÍ HRÁDKY- Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40° s průčelní polovalbou. Štíty byly opatřeny vertikální výdřevou, často byl rovněž používán šindel – jako střešní krytina i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně však přejímala původní vzory, jak v objemovém, tak i architektonickém řešení.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 – 3 velmi dobrá – dobrá

Enkláva je velice malá a zachovalost historické výpovědi objektů je velmi proměnlivá. Jedna ze staveb je dochována a udržována příkladným způsobem, ostatní prošly či procházejí rekonstrukcí, která setřela řadu jedinečných architektonických prvků.

Celková architektonická hodnota sídla: 2 - 3 vysoká – průměrná

Celkové hodnocení ovlivňují právě nevhodné rekonstrukční zásahy do původních staveb.

 

Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Nestavět zde již žádné další objekty.

  • Zachovat pohledově otevřený charakter území. Nedopustit plošné zarůstání území.

 

Celkové hodnocení

Malá, ale malebná část sídelní enklávy v okolí Srní. Pro tuto část je na rozdíl od sousedního Srní a Starého Srní typické rozptýlené osídlení.

 

Krajinářské regulativy ve vztahu k územnímu plánu

Území Horních Hrádků není územním plánem řešena. Předpokládáme tedy, že zde není plánován žádný prostorový rozvoj, což je v souladu s ochranou krajinného rázu.

Komentář k připravovanému novému územnímu plánu

  • Schválení uvedených rozvojových záměrů je v zásadním rozporu s ochranou krajinného rázu i s podstatou NP.

  • Pro území charakteristické rozptýleným osídlením je naprosto zničující masivní plošná výstavba na navržených plochách.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři