Srní

Interaktivní mapa

DOLNÍ HRÁDKY - Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Dolní Hrádky leží na mírném svahu těsně nad Hrádeckým potokem. Vizuálně jsou součástí enklávy v okolí Srní. V dálkových pohledech se neuplatňují.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve střední části oblasti.

Místa krajinného rázu

Rozptýlená zástavba sídla leží pouze v jednom KvC – IV (číslovány v rámci celé enklávy). Jeho ohraničení je převážně uzavřené, otevírá se však v ose údolí Hradeckého potoka a zejména jeho pravého přítoku směrem na S do KvC I. Převažující matrice KvC je smíšená zemědělsko-lesní (Sz) se zvýšenou vnitřní krajinářská hodnota 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři