Srní

Interaktivní mapa

MECHOV - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Zástavba počátku 20. století inspirovaná tradičními vzory šumavského roubeného domu. Jedná se o objekty objemově subtilnější než nejstarší typologické formy, tvarově i konstrukčně však inspirované původním stavitelstvím. Stavby jsou nejčastěji opatřeny výdřevou všech obvodových stěn, střecha je většinou jednoduchá, bez polovalby.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Historická zástavba si do dnešní doby zachovala velice čitelnou formu. V enklávě lze najít několik staveb v ryzí či pouze mírně pozměněné podobě. Ostatní objekty prošly výraznější rekonstrukcí, u většiny z nich se však základní tvaroslovné prvky zůstaly čitelné.

Celková architektonická hodnota sídla: 2 – 3 vysoká - průměrná

Na celkově spíše průměrné architektonické hodnotě existujícího stavebního fondu se podstatně podílí zástavba realizovaná v průběhu několika posledních let. Až na ojedinělou výjimku jde o stavby, které objemovým řešením i použitými architektonickými detaily často velmi nevhodně interpretují historické vzory.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři