Srní

Interaktivní mapa

MECHOV - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozvolněná silniční ves a samota

Osou obce je cesta, kolem níž jsou těsně seřazeny domy. Oproti typické silnicovce jsou mezi domy větší rozestupy. Domy jsou do obce orientovány okapově. Kromě jedné samoty a mlýna dole u potoka je plužina typicky bez zástavby.

Stávající urbanistický typ: hromadná silniční ves a samota

Osou obce je stále cesta, kolem níž jsou seřazeny domy. Postupně došlo k zahuštění zástavby, což je logický a správný způsob rozvoje původně volnějších, avšak soustředěných vsí. Došlo také k rozrůznění vzdáleností domů od komunikace – proto přídomek hromadná. I dnes zcela převažuje okapová orientace domů ke komunikaci. Samota, narozdíl od mlýna, zůstala zachována.

Dochovanost urbanistického typu: 2 velmi dobrá

Obec si zachovala hromadný charakter, narušena byla zejména novou výstavbou domů v hlouby pozemků.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do nepravidelně uspořádaných úseků přibližně čtvercových až obdélníkových tvarů. Využití území bylo mozaikovité. Objevovaly se pole i travní porosty.

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Část někdejších ohraničení zůstala zachována. Většina jich však byla zlikvidována během kolektivizace zemědělství.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny a ta jej obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři