Srní

Interaktivní mapa

MECHOV - Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Podél cesty uspořádaná ves leží na svahu sklánějícím se k Sekerskému (Plavebnímu) potoku. Významně se uplatňuje v pohledech v rámci údolí – tedy z Dolní Zelené Hory. V dálkových pohledech se neuplatňuje.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve střední části oblasti a jeho západní cíp míjí jedna z jejích os – Vchynicko-Tetovský kanál.

Místa krajinného rázu

Celá zástavba sídla leží pouze v jednom KvC – III (číslovány v rámci celé enklávy). Jeho ohraničení je převážně uzavřené zejména úbočím Spáleného a temenem Na vrchách, méně pak plošším sedlem na JV ve směru na Srní. Pohledově otevřené je naopak v ose Sekerského potoka, a to jak na Z, tak především na SZ. Převažující matrice KvC je smíšená zemědělsko-lesní (Sz) se zvýšenou vnitřní krajinářská hodnota 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři