Srní

Interaktivní mapa

PROSTŘEDNÍ A HORNÍ HRÁDKY - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou, evet. valbou. Štíty byly opatřeny svislou výdřevou, přízemní část stavby byla roubená, často opatřená dodatečnou vnější výdřevou či obkladem z fasádáního šindele na všech nebo pouze na návětrných stranách, eventuelně kombinovaná se zděnou omítanou konstrukcí. Obvyklou krytinou byl štípaný šindel. Časté je užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn.

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu:

Prostřední Hrádky: 3 dobrá

Horní Hrádky: 1 výjimečná

I díky odlehlosti enklávy si historické stavby do dnešní doby jedinečným způsobem uchovaly původní charakter (především Horní Hrádky). Rekonstrukce jsou ve většině případů provedeny velice citlivým způsobem a příkladně zachovávají historickou výpověď objektů. Jedná se o jeden z nejucelenějších souborů autentické hodnoty, narušený pouze chatovými stavbami.

Celková architektonická hodnota zástavby

Prostřední Hrádky: 3 průměrná

V novodobé historii byly v prostoru Prostředních Hrádků vybudováno několik chatových objektů. Nacházejí se však v prostorově oddělené části enklávy a proto se v pohledové vazbě na dochované historické stavby neuplatňují. Jsou architektonicky zpracovány konvenčním způsobem a nerespektují objemové řešení historické zástavby – objekty mají téměř čtvercové půdorysné proporce, jsou vybudovány na mohutné kamenné podezdívce a ve štítové pozici působí velmi převýšeným dojmem. Stavby přejímají některé tvaroslovné prvky regionálního venkovského stavitelství (pavláčka s předsazeným balkonem, polovalba ve štítě), vzhledem k měřítku staveb působí však tyto detaily nepatřičně.

Při cestě na Dolní Hrádky byl na místě zaniklé stavby vybudován objekt č.p. 63, který v zásadě respektuje základní objemové proporce tradiční zástavby, má však velmi výrazně barevně provedenou střešní krytinu (červený nátěr na falcovaném plechu).

Horní Hrádky: 1 výjimečná

Novodobá zástavba do těchto míst prakticky nepronikla a ojedinělé rušivé prvky (Penzion Kamenný Dům) celkově výjimečný charakter enklávy neumenšují. Stavby jsou s výjimkou některých jednotlivostí velmi citlivě renovovány a disponují výjimečnou historickou i architektonickou hodnotou.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři