Srní

Interaktivní mapa

PROSTŘEDNÍ A HORNÍ HRÁDKY - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Samostatně stojící usedlosti byly nepravidelně rozptýleny po ploše enklávy. U Horních Hrádků ležela většina usedlostí v návaznosti na hlavní cestu územím.

Stávající urbanistický typ: rozptýlené osídlení

I přes částečnou redukci jeho rozsahu si osídlení zachovalo svoji historickou strukturu.

Dochovanost urbanistického typu:

Prostřední Hrádky: 2 velmi dobrá

Horní Hrádky: 1 výjimečná

Území prakticky nebylo narušeno poválečnou výstavbou, pouze v Prostředních Hrádcích bylo vystavěno několik chat. Jeho struktura nebyla narušena ani částečnou redukcí osídlení.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna na různě velké úseky. Pole byly většinou pravidelné čtvercová až obdélná. Úseky luk a pastvin byly většinou nepravidelných tvarů. U Horních Hrádků byly jednotlivé úseky trochu větší.

Dochovanost plužiny: 2 velmi dobrá

Zachovala se velká část ohraničení jednotlivých úseků. I přes jejich částečnou redukci je stále zřetelný úsekový charakter plužiny. V Prostředních Hrádcích bylo zalesňování plužiny masivnější a jednotlivé obhospodařované úseky plužin jsou často obklopeny lesem.

Vazba plužiny na sídlo: Rozptýlené osídlení je součástí plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři