Srní

Interaktivní mapa

ROKYTA a SCHÄTZŮV LES - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou, event. valbou. Štíty jsou opatřeny vertikální výdřevou, časté je užití šindele – jako střešní krytiny i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně však přejímala původní vzory, jak v objemovém, tak i architektonickém řešení. V mladší historii (počátek 20. stol.) se objevují stavby objemově subtilnější, tvarově i konstrukčně však inspirované původním stavitelstvím. Stavby jsou nejčastěji opatřeny výdřevou všech obvodových stěn, střecha je jednoduchá, bez polovalby. V mladší historii byly stavby ojediněle i celoomítané, ať již bylo toto řešení úpravou původního či detailem nově realizovaného objektu.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

Původní zástavba si v jednotlivých případech uchovala původní tvarosloví (především objekty mladší stavební historie z počátku 20. stol.). V řadě případů je však původní tvarosloví staveb setřeno nevhodnými rekonstrukčními zásahy.

Celková architektonická hodnota zástavby: 3 průměrná


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři