Srní

Interaktivní mapa

ROKYTA a SCHÄTZŮV LES - Urbanistická analýza

Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Několik samostatně stojících domů je rozptýleno podél komunikací. V případě Schätzova Lesa je rozptýlené osídlení volnější a není vázáno pouze na hlavní komunikace.

Stávající urbanistický typ: rozptýlené osídlení

Několik samostatně stojících domů je rozptýleno podél komunikací, v případě Schätzova Lesa i mimo ně.

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Osady si zachovaly svůj historický půdorys téměř v identické podobě.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do různě velkých, převážně obdélných úseků. Pouze ojediněle byly úseky vnitřně členěny na pásky.

Dochovanost plužiny:

Rokyta: 3 dobrá

Velká část někdejší plužiny je již dnes porostlá lesem. Zbylá část si částečně zachovává základní členění na jednotlivé úseky.

Schätzův Les: 1 výjimečná

Část plužiny je již dnes porostlá lesem. Zemědělská část si zachovala téměř úplné historické členění na jednotlivé úseky.

Vazba plužiny na sídlo:

Rozptýlené osídlení je přirozenou součástí plužiny.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři