Srní

Interaktivní mapa

SEDLO - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: lesní lánová víska a rozptýlené osídlení

Jádrem enklávy byla lánová víska. Osou vesnice byla cesta, podél níž byly seřazeny domy. Typická byla její volnější struktura - vzdálenost mezi jednotlivými domy byla dána šířkou lánových pruhů, náležejících k usedlostem v nich ležících. Zejména v západní a severní části enklávy bylo rozptýlené osídlení se samostatně stojícími domy. Ty nebyly nijak pravidelně uspořádány.

Stávající urbanistický typ: samoty / torzo lánové výsky

V prostoru někdejší lánové vísky zůstaly stát tři usedlosti. Později k nim přibyly dva, dnes chátrající zemědělské objekty.

Dochovanost urbanistického typu: 0 nedochoval se - zanikl a 4 částečně dochován

Rozptýlené osídlení zcela zaniklo. Z lánové vísky zůstaly zachovány tři usedlosti (každý na jednom konci a jeden uprostřed někdejší vsi).

 

Plužina

Typ plužiny: lánová a úseková

V okolí obce byla lánová plužina s průběžnými pozemkovými pásy orientovanými kolmo k ose vesnice. Okolo ní pak byla úseková plužina, členěná na kompaktní úseky přibližně čtvercového až obdélného tvaru.

Dochovanost plužiny: 4 částečná

Velká část někdejší plužiny byla zalesněna. Zbylá část byla z velké části scelena. Její někdejší členění na lánové pásy a kompaktní úseky je dnes dochováno jen na malé části. Převažují velké scelené plochy.

Vazba plužiny na sídlo:

Někdejší sídlo bylo jádrem plužiny, která jeho torzo i dnes ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři