Srní

Interaktivní mapa

SRNÍ - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná soustředěná ves a rozptýlené osídlení

Kolem kostela se postupně soustřeďovala další zástavba. Ta se mnohdy řadila podél komunikací. Jako celek však měla zástavba nepravidelný – hromadný charakter.

Severně od obce byly v krajině volně rozptýlené usedlosti, táhnoucí se z Údolí pod Sedelským vrchem.

Stávající urbanistický typ: hromadná soustředěná ves a rozptýlené osídlení

Srní si uchovalo svůj historický půdorys. Velká část původních usedlostí však byla nahrazena moderními budovami, místy i poměrně velkými panelovými domy.

Rozsah rozptýleného osídlení byl částečně zredukován likvidací některých domů. Dnes má jejich rozmístění pravidelnější charakter.

Dochovanost urbanistického typu: 3 dobrá

Obec si ve svém jádru zachovala hromadný, nepravidelný půdorys. Nová výstavba má však již pravidelnější ulicový charakter. Narušením byla také výstavba novodobých typů staveb – velkokapacitních hotelů a panelových domů.

 

Plužina

Typ plužiny: úseková

Plužina byla členěna do nepravidelně uspořádaných úseků přibližně čtvercových až obdélníkových tvarů. Ve využití území nad polními plochami jasně převažovali travní porosty.

Dochovanost plužiny: 3 – 4 dobrá až částečná

Severně od obce je původní úseková struktura dochovala poměrně dobře. Nejčastější typ ohraničení – kamenice, jsou dnes typicky souvisle porostlé pruhem dřevin. J a Z od obce je členění plužiny dochováno pouze částečně a její původní struktura je prakticky nezřetelná. Důvodem bylo zejména scelování pozemků. V posledních letech zůstaly významné části plužiny opuštěné a postupně zarůstají náletem dřevin. Dnes se výhradně jedná o travní porosty.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny a ta jej obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři