Srní

Interaktivní mapa

SRNÍ - Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Vesnice je poměrně vysoko položená, zčásti leží i na plochém, pohledově exponovaném sedle. Sídlo se výrazně uplatňuje v pohledech v rámci enklávy a částečně i v dálkových pohledech.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve středu oblasti, přičemž centrální zástavba s věží kostela vytváří jeden z jejích pólů.

Místa krajinného rázu

Převážná část zástavby leží v KvC I a II, ale zasahuje i do dalších tří (KvC IV, VI a VII). Hlavní dva KvC se rozkládají po stranách plochého sedla a jejich ohraničení je víceméně uzavřené, i když nijak výrazně. Naopak jsou oba pohledově otevřené směrem do údolí na JV, resp. V. KvC VI na plochém temeni je pohledově oddělené. V KvC I, II a IV převažuje matrice smíšená zemědělsko-lesní (Sz), do které v KvC I výrazně zasahuje m. venkovské rozvolněné zástavby (Nr). Matrice KvC VI má již charakter novodobé městské kobercové zástavby (Mk). Vnitřní krajinářská hodnota KvC I a VI je podprůměrná – 4, v KvC II a IV stále ještě zvýšená, tzn. 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři