Srní

Interaktivní mapa

STARÉ SRNÍ - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou. Štíty byly opatřeny vertikální výdřevou, často byl rovněž požíván šindel – jako střešní krytina i jako pobití svislých návětrných stěn. Zděná zástavba nastupovala až v průběhu 18. století, formálně i dispozičně však přejímala původní vzory, jak v objemovém, tak i architektonickém řešení.

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 3 dobrá

V enklávě existují ojedinělé příklady velmi dobře dochovaných původních staveb, povětšinou však byla zástavba novodobými rekonstrukčními zásahy poměrně výrazně proměněna. Tyto objekty sice zachovávají původní objem, materiálové řešení a nevhodné architektonické prvky však původní výpověď staveb často snižují či dokonce zcela stírají.

Celková architektonická hodnota zástavby: 2 – 3 vysoká - průměrná

Na celkově spíše průměrné architektonické hodnotě existujícího stavebního fondu se podstatně podílejí realizace z posledních let. Jedná se často o zástavbu indiferentního architektonického pojetí či o objekty vysloveně pohledově rušivé.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři