Srní

Interaktivní mapa

STARÉ SRNÍ - Urbanistická analýza

Historický urbanistický typ: hromadná silniční ves

Domy jsou zde seřazeny podél cesty. Vzdálenost od cesty a rozestupy mezi domy nejsou zcela pravidelné a proto přídomek – hromadná. Zcela převažuje okapová orientace domů. Naprostá většina domů byla pouze po jedné straně cesty.

Stávající urbanistický typ: hromadná silniční ves

Domy jsou zde seřazeny podél cesty. Mírně se zvýšily rozdíly ve vzdálenosti od cesty a rozestupy mezi domy nejsou zcela pravidelné. To však neodporuje charakteru hromadné silniční vsi. Zcela převažuje okapová orientace domů. I dnes je naprostá většina domů pouze na jedné straně cesty.

Dochovanost urbanistického typu: 1 výjimečná

Historický urbanistický typ se dochoval v téměř identické podobě.

 

Plužina

Typ plužiny: lánová

Poměrně široké pozemkové pásy tvořící Starosrnskou plužinu vedly kolmo k ose vesnice. Jejich dostatečná šířka umožňovala jejich další vnitřní příčné členění a obhospodařování. Nad vesnicí zcela převažovaly polní kultury, pod ní směrem k potoku pak zase travní porosty.

Dochovanost plužiny: 5 nedochovaná

Struktura plužiny byla kolektivizací zcela setřena. Dnes je tvořena velkými scelenými lány. Pod vesnicí je lesní školka poměrně vzrostlých dřevin. Plužina je dnes výhradně tvořena travními porosty. Část plužiny, zejména v návaznosti na vodní tok, leží ladem a zarůstá náletem dřevin.

Vazba plužiny na sídlo:

Sídlo je přirozeným jádrem plužiny a ta jej ze všech stran obklopuje.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři