Srní

Interaktivní mapa

STARÉ SRNÍ - Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Staré Srní leží na mírném pravobřežním svahu Hrádeckého potoka, těsně pod plochým temenem. Obec je protažena podél cesty, přibližně vrstevnicového průběhu. V rámci sídelní enklávy je většina obce velmi pohledově exponovaná. V dálkových pohledech se uplatňuje jen částečně.

Oblast krajinného rázu

17. Kaňon Křemelné-Vydry–Otavy

Sídlo se nachází ve střední části oblasti.

Místa krajinného rázu

Téměř celá zástavba leží v KvC IV a V, pouze objekt NP zasahuje do KvC I (číslovány v rámci celé enklávy). Jejich ohraničení je převážně uzavřené, avšak nijak výrazně, a v ose údolí je poměrně hodně pohledově otevřené. Matrice smíšená zemědělsko-lesní (Sz) pokrývá většinu KvC IV, v KvC V již více dominuje m. zemědělských travních porostů (Zt). Vnitřní krajinářská hodnota obou celků je zvýšená, tzn. 2.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři