Srní

Interaktivní mapa

ÚDOLÍ - Architektonická analýza

Převažující historický architektonický typ (stav před II sv. válkou):

Šumavský roubený dům - charakteristický výraznou hmotou se sedlovou střechou o sklonu 36 – 40 ° s průčelní polovalbou, evet. valbou. Štíty byly opatřeny svislou výdřevou, přízemní část stavby byla roubená, často opatřená dodatečnou vnější výdřevou či obkladem z fasádáního šindele na všech nebo pouze na návětrných stranách, eventuelně kombinovaná se zděnou omítanou konstrukcí. Obvyklou krytinou byl štípaný šindel.

V mladší historii (počátek 20. stol.) se objevují stavby objemově subtilnější, tvarově i konstrukčně však inspirované původním stavitelstvím. Stavby jsou nejčastěji opatřeny výdřevou všech obvodových stěn, střecha je jednoduchá, bez polovalby.

 

Míra zachovalosti historického architektonického typu: 2 velmi dobrá

Historický stavební fond disponuje vysokou architektonickou hodnotou, lokálně je mírně narušen nevhodnými rekonstrukčními zásahy.

Celková architektonická hodnota sídla: 2 – 3 vysoká – průměrná

Architektonická hodnota jednotlivých staveb je proměnlivá. V lokalitě se vyskytuje řada velmi cenných a jedinečně dochovaných historických objektů, celkový dojem enklávy však narušují stavby, které svým měřítkem i architektonickým zpracováním přítomnou kvalitu negují.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři