Strážný

DOLNÍ SILNICE - Základní údaje

Historie a vývoj osídlení

V návaznosti na komunikace zde stálo několik samostatně stojících objektů. Jejich obyvatelstvo bylo po druhé světové válce vysídleno a po vzniku pohraničního pásma zde osídlení definitivně zaniklo. V souvislosti s ochranou pohraničního pásma zde byl vybudován nový areál.

Současnost

Zemědělská enkláva s historickou strukturou plužiny narušenou scelováním. Území je bez osídlení. V návaznosti na rušnou mezistátní silnici stojí novodobý areál.

Podmínky pro zachování krajinného rázu

  • Alespoň na části ploch (zejména západně od silnice) zachovat zemědělský charakter území.

  • S výjimkou stávajícího areálu zde nestavět žádné nové objekty.

  • Rušnou silnici je možno doplnit výsadbou dřevin, nejlépe alejí.


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři