Strážný

ŘASNICE - Základní údaje

Územím prochází hranice národního parku, kterou tvoří tok Řasnice. Uvnitř tak leží pouze jižní, menší část enklávy.

Vizuální souvislosti

Vizuální uplatnění sídla v krajině

Zástavba je situována v dolní části svahu v zúženém údolí Řasnice, a proto se v širších pohledech významněji neuplatňuje.

Oblast krajinného rázu

10. Zátoň–Lenorské údolí Vltavy

Sídlo leží v JZ cípu oblasti u hranice s OKR 9 nad její osou – tokem Řasnice, která je stvrzena novodobou mezinárodní silnicí.

Místa krajinného rázu

Zástavba sídla leží pouze v jednom KvC. Jeho ohraničení je uzavřené především na hřbetech Chlustova a Hamerského lesa. Naopak otevřený charakter má v ose údolí Řasnise, méně pak i jejího pravostranného přítoku. Matrice KvC je smíšená zemědělsko-lesní (Sz) a její hodnota je snížená 4, a to zejména kvůli neadekvátnímu obchodně-turistickému areálu a výraznému tělesu mezinárodní komunikace


Poslat na email

* povinné položky

Naši partneři